دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
نشست صنعتی، تخصصی با مدیران و کارشناسان مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/15 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.6298.76441.fa.html
برگشت به اصل مطلب