دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
چالش های پیش روی زنجیره تامین تجهیزات توسعه صنعت برق طبق تکالیف برنامه های ششم و هفتم توسعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/7 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-9.6298.73800.fa.html
برگشت به اصل مطلب