دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
اخبار شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/3 | 

شانزدهیمن نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار  تهران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در تاریخ 23 الی 26 آذر ماه 94 برگزار می گردد.

جهت دریافت تشریح اهداف و راهنمای شرکت در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار تهران کلیک نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.6298.41941.fa.html
برگشت به اصل مطلب