دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/21 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-9.406.73939.fa.html
برگشت به اصل مطلب