دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/7 | 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شیوه نامه "حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری با موضوعات مرتبط با دوران دفاع مقدس و همچنین عناوین تحقیقاتی مورد نظر موزه دفاع مقدس برای تحقیق و پژوهش" را اعلام نموده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شیوه نامه کلیک نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.45184.fa.html
برگشت به اصل مطلب