دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
همکاری عملی و آموزشی پدافند غیر عامل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/27 | 

همانطور که مستحضر میباشید پدافند غیر عامل با هدف ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش آسیب های ناشی از رخدادهای محتمل در آینده و تداوم خدمت رسانی بوده که موضوع به ویژه در تاسیسات تأمین و انتقال آب که جزء مراکز ثقلی کشور هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص فراگیر شدن پدافند غیرعامل و لزوم آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در نظر دارد نسبت به شناسایی افراد نخبه و علاقمند به منظور تشکیل هسته های علمی و تولید مستندات مورد نیاز تدریس در دوره های آموزشی تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اقدام نماید.

لذا افراد علاقمند می توانند فهرست و رزومه خود را که در زمینه های پدافند سایبری، پدافند زیستی، پدافند غیرعامل، HSE و مدیریت بحران می باشد حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری به آن دفتر منعکس نمایند.

تلفن تماس: 9 - 88901081

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.43589.fa.html
برگشت به اصل مطلب