دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
تعریف و ارسال عناوین پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز صنعت برق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/5 | 

صنعت برق همه ساله اقدام به شناسایی و اولویت بندی پروژه های پژوهشی کاربردی مورد نیاز می نماید. لذا اساتید و محققین محترم می توانند اولویت ها و پروژه های پیشنهادی خود را بر اساس سرفصل ها و محورهای پیشنهادی به شرح اعلام شده در پیوست تا تاریخ 94/8/16 در قالب فرم تعریف پروژه به آن دفتر یا به آدرس الکترونیکی research@trec.co.ir ارسال نمایند.

جهت دریافت سرفصل ها و محورهای پیشنهادی لطفا کلیک نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.41983.fa.html
برگشت به اصل مطلب