دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
حمایت از پایان نامه های دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/3/5 | 

اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نظر دارد جهت انجام موفقیت آمیز رسالت خود که اجرای سندملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری است در صدد برآمده تا از کلیه ظرفیت های نهادهای علمی- پژوهشی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری جهت تامین پشتوانه قوی برای فعالیت های آتی و ارزیابی فعالیت های گذشته خود بهره لازم را ببرد. بنابراین در راستای هدف مذکور این اداره آمادگی خود را جهت حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری با موضوعات مرتبط با حوزه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی اعلام می نماید. دانشجویان متقاضی استفاده از طرح حمایتی می توانند جهت ارتباط با اداره عمران و بهسازی شهری راه و شهرسازی استان تهران درخواست خود را مطابق با فرم پیوست تکمیل و به آدرس الکترونیکی udro@tdrt.ir ارسال نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88105491 تماس حاصل نمایند.

جهت دریافت فرم پیوست کلیک نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.40211.fa.html
برگشت به اصل مطلب