مرکز آموزش الکترونیکی- اداره تولید محتوا
همکاری ها و ارائه خدمات تولید محتوا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/3 | همکاری ها و ارائه خدمات تولید محتوا:

دانشگاه علم و صنعت ایران آمادگی دارد بر اساس نیاز سازمان­ها و موسسات خصوصی و دولتی نسبت به تولید انواع محتواهای ذکر شده طی عقد قرارداد همکاری نماید. برای اطلاعات بیشتر با ایمیل bastanfar@iust.ac.ir و یا تلفن 77208116تماس حاصل فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.17530.47932.fa.html
برگشت به اصل مطلب