مرکز آموزش الکترونیکی- اطلاعات تماس
کارشناسان آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/1 | 

اطلاعیه روش  تماس با کارشناسان دانشکده ها و ستادی
 
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند جهت برقراری ارتباط با کارشناسان آموزش دانشکده ها به جدول زیر مراجعه نمایید . لازم به ذکر است  کلیه کارهای مربوط به انتخاب واحد، بررسی سیلاب واحد و درخواست اشتغال به تحصیل را صرفا از طریق ارتباط با کارشناسان محترم آموزش دانشکده پیگیری نمایید .

*جهت قابلیت ثبت و پی گیری درخواستها فقط از طریق ایمیل همکاران به شرح ذیل
تماسها صورت پذیرد. چنانچه با فاصله یک روز کاری پاسخ ایمیل خود را دریافت ننمودید، می توانید درخواست خود را به ریاست پردیس دانشگاهی saffariiust.ac.ir ارسال فرمائید.*

جهت برقراری ارتباط با کارشناسان ستادی واحد آموزش الکترونیکی  صرفا از طریق ایمیل های زیر ،  جهت موارد پذیرش، امور فارغ التحصیلی و مسائلی که در حوزه اختیار  دانشکده نباشد، می توانید  پس از ذکر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی طرح مسئله نمایید.  
 

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17512.47802.fa.html
برگشت به اصل مطلب