مرکز آموزش الکترونیکی- اطلاعات تماس
تماس با مرکز آموزش الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/9/29 | 

آدرس: ایران، تهران، میدان رسالت، خ هنگام، خ دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، صندوق پستی: ۳۶۳-۱۶۸۴۵

  تلفن:۲-۷۷۲٠۹٠۲٠-٠۲۱

  نمابر:۷۷۲۴٠۵۹۲-٠۲۱

  پست الکترونیکی:  elearning@iust.ac.ir

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17512.47767.fa.html
برگشت به اصل مطلب