مرکز آموزش الکترونیکی- دوره های آزاد
معرفی افراد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/16 | 

تصویر نام و نام خانوادگی سمت نحوه تماس
تلفن پست الکترونیکی
 
امیره باستانفر
 
کارشناس دوره های آزاد
 
021-77208114 
 


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17503.48972.fa.html
برگشت به اصل مطلب