مرکز آموزش الکترونیکی- رشته ها
کارآفرینی- کسب و کار جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 
جدول دروس رشته کارآفرینی


دروس اصلی
تئوری های کارآفرینی 2
تشخیص فرصت های کارآفرینی 2
الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان 2
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 2
مدیریت استراتژیک کارآفرینی 2
تحلیل محیط کسب و کار 2
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات 2

دروس تخصصی گرایش کسب و کار جدید
استقرار کسب و کار 2
ایجاد کسب و کار 2
توسعه محصول جدید 2
مدیریت کسب و کارهای کوچک 2
مدیریت زنجیره تامین 2

دروس اختیاری
مدیریت کسب و کار در اسلام 2
مدیریت بین فرهنگی 2
تئوری های مدیریت پیشرفته 2
تحلیل محیط کسب و کار بین الملل 2
اقتصاد مدیریت 2
مدیریت تامین و عملیات 2
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2
جهانی سازی و رشد در کسب و کارهای کوچک و متوسط 2
مدیریت تیم های کارآفرینی 2
تخصیص منابع و سرمایه انسانی 2
توانمندسازی کارآفرینانه زنان و جوانان روستایی 2
اقتصاد دیجیتالی و جامعه دیجیتالی 2
روش تحقیق در کارآفرینی 2
سمینار در کارآفرینی 2
مدیریت منابع انسانی 2
بازاریابی خدمات 2

 
 
نوع واحد تعداد واحد
اصلی 14
تخصصی 10
اختیاری 4
پایان نامه 4
جمع 32

 
 
دروس جبرانی
 
اصول حسابداری 2
مدیریت مالی 2
 حقوق بازرگانی 2
 مبانی پیشرفته کارآفرینی 2
 کلیات اقتصاد 2
 کارآموزی 2
بازاریابی و تحقیقات بازار 2
 اقتصاد کلان 2
 مبانی کامپیوتر 2
 اقتصاد ایران 1
 جامعه شناسی روستایی 2
مدیریت سازمانهای گردشگری 2
سامانه های اطلاعاتی در صنعت گردشگری 2
زبان تخصصی 2
اصول سیستم های پویا 2

 
 

جبرانی : حداقل 4 واحد  طبق تصمیم گیری گروه مربوطه می بایست گذرانده شود بدون احتساب در جمع واحدها.
 
 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17459.54432.fa.html
برگشت به اصل مطلب