مرکز آموزش الکترونیکی- رشته ها
رشته مهندسی سیستم های انرژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/29 | 
مهندسی سیستم های انرژی
 
  ردیف نام درس نام لاتین   واحد   نوع درس
  ۱   تحلیل سیستمهای انرژی ۳   Analyzing of energy systems III   ۳   اصلی
  ۲   برنامه ریزی ریاضی پیشرفته   Adv. Mathematical planning   ۳   اصلی
  ۳   مهندسی فرایند   Process engineering   ۳   اصلی
  ۴   قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک   Reliability and Risk Analysis   ۳   اصلی
  ۵   مبانی اقتصاد   Fundamental of economy   ۳   جبرانی
  ۶   مکانیک سیالات پیشرفته   Adv. Fluid mechanics   ۳   تخصصی
  ۷   ترمودینامیک پیشرفته   Adv. Thermodynamics   ۳   تخصصی
  ۸   آشنایی با محیط زیست   Understanding the environment   ۲   تخصصی
  ۹   اثرات زیست محیطی انرژی   Environmental impacts of energy   ۳   تخصصی
  ۱۰   آلودگیهای محیط زیست   Environmental Pollution   ۳   تخصصی
  ۱۱   تکنیکهای آلوده زدایی   Decontaminating techniques   ۳   تخصصی
  ۱۲   اقتصاد محیط زیست   Environmental Economics   ۲   تخصصی
  ۱۳   سیستمهای بازیافت   Recycling systems   -   تخصصی
  ۱۴   ارزیابی زیست محیطی   Environmental Assessment   -   تخصصی
  ۱۵   شناسایی آلاینده های صنایع غذایی   Identification of food contaminants   -   تخصصی
  ۱۶   سمینار   -   ۲   الزامی
  ۱۷   پایان نامه   -   ۶   الزامی
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17459.51172.fa.html
برگشت به اصل مطلب