مرکز آموزش الکترونیکی- رشته ها
رشته آموزش زبان انگلیسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/3 | 
 

ضرورت وجودی و نیاز کشور

اکنون که در عصر ارتباطات قرار داریم، کسب مهارتهای مورد نیاز جهت برقراری ارتباط موثر دارای اهمیت ویژه می باشد. طبیعی است که یکی از ارکان مهم برقراری ارتباط تسلط به زبان می باشد. با توجه به اهمیت زبان انگلیسی در محافل علمی و دانشگاهی جهت فتح باب گفتگوهای علمی نیاز به افراد متخصص در زمینه آموزش زبان انگلیسی بدیهی می باشد.

نیاز به افراد متخصص آگاه به نیازهای کشور محسوس می باشد . همچنین ضروری است تسلط آموزش زبان انگلیسی در بستر ارزش های اجتماعی – سیاسی و فرهنگی چنین تسلطی برای دانش آموختگان این رشته حاصل خواهد شد، تا بتوانند در زمینه اموزش هدفمند زبان انگلیسی بر حسب نیازها فعالیت نمایند.

 

قابلیت ها و تخصصی که فارغ التحصیلان در این رشته بدست می آورند

 • تسلط به تئوری های مرتبط به آموزش زبان انگلیسی و نحوه به کارگیری عملی آنها در بستر کنونی داخل کشور به نحو مقتضی
 • آشنایی به اهداف آموزش زبان انگلیسی در کشور
 • آشنایی با نحوه طراحی محتوای آموزشی
 • آشنایی و تسلط به ساخت آزمون های مختلف مرتبط با نوع آموزش
 • آشنایی و نحوه کارکرد سیستم زبان و نمود آن در ذهن به ویژه از نظر آموزشی
 • کسب توانمندی در زمینه تربیت مدرس برای دوره های مختلف آموزش زبان انگلیسی
 • کسب توانمندی در زمینه نظارت بر سیستم های آموزش زبان انگلیسی از قبیل نظارت بر عملکرد مدرس، کارایی محتوا، تاثیر نحوه سنجش میزان یادگیری و همچنین ترمیم نقایص احتمالی

 

عناوین برخی از محورهای تخصصی رشته آموزش زبان انگلیسی

 • روش تدریس زبان خارجی
 • آزمون سازی
 • تهیه و تدوین مطالب درسی
 • آموزش انگلیسی برای اهداف ویژه (ESP)
 • ترجمه و ویراستاری

 

مراکز و حوزه هایی که فارغ التحصیلان این رشته می توانند در آن به فعالیت بپردازند

 • مراکز آموزشی از قبیل دانشگاه ها ، آموزشگاه ها و مدارس و ...
 • مراکز تهیه و تدوین مطالب درسی
 • مراکز تربیت مدرس
 • مراکز آزمون سازی
 • دفاتر ترجمه و ویراستاری

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17459.48032.fa.html
برگشت به اصل مطلب