قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- کتاب
کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تالیف کتاب

  تألیف کتابی در زمینه مواد فلزی پیشرفته توسط اعضای قطب مشتمل بر 6 فصل که در مرحله پایانی ویراستاری می باشد. در این کتاب آخرین دستاوردهای علمی حاصل از تحقیقات و پژوهش های اعضای قطب ارائه گردیده است.

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://idea.iust.ac.ir/find-84.14313.35582.fa.html
برگشت به اصل مطلب