بسیج اساتید- اخبار و تحلیل‌ها
انتصاب مسئول بسیج اساتید سه دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/19 | 
  با حکم مسئول بسیج اساتید دانشگاه، آقایان دکتر وحید شالچیان، دکتر مرتضی موسوی خوشدل و دکتر هادی خرمی شاد به مدت دو سال به ترتیب به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشکده های مهندسی برق، شیمی و مهندسی مکانیک منصوب شدند. در احکام صادر شده بر توسعه شبکه بسیج اساتید در دانشکده های مذکور و ایجاد فضای همدلی و هم افزایی بین اساتید جهت تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تأکید شده است.
 
نشانی مطلب در وبگاه بسیج اساتید:
http://idea.iust.ac.ir/find-82.12035.58480.fa.html
برگشت به اصل مطلب