دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر علی اکبر حشمتی رفسنجانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/26 | 
دکتر علی اکبر حشمتی رفسنجانی عضو محترم هیأت علمی دانشکده  مهندسی عمران در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۲۶/ تیر۱۴۰۲ از مرتبه استادیاری به دانشیاری  ارتقا یافتند.
احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.74000.fa.html
برگشت به اصل مطلب