دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر ابوالفضل فلاحتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/26 | 
دکتر ابوالفضل فلاحتی عضو محترم هیأت علمی دانشکده  مهندسی برق در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۲۶/ تیر۱۴۰۲ از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقا یافتند.
 احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.73999.fa.html
برگشت به اصل مطلب