دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر منصور علیزاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/8 | 
دکتر منصور علیزاده عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک  در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۸/اسفتد/ ۱۴۰۱ از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
 احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.71218.fa.html
برگشت به اصل مطلب