دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی سرکار خانم دکتر آزاده تجردی از دانشیاری به استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان عزیز آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۵۷ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۷۰ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

اختراع تأیید شده در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

ویرایش علمی ۲ کتاب تخصصی

قبول مسئولیتهای متعدد

شاخص ها:

۱-   رتبه ۱۶ فعالیتهای پژوهشی برجسته در بخش غیرارتباط با صنعت (بین ۳۰ نفر برتر)

۲-    h-index= ۱۴

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.43524.fa.html
برگشت به اصل مطلب