دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر محمد فرخی از دانشیاری به استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان عزیز آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۳۵ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۵۵ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

تعداد قابل ملاحظه ای گزارشهای علمی طرح های پژوهشی

پذیرش مسئولیتهای متعدد

شاخص: h-index= ۱۰

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.42052.fa.html
برگشت به اصل مطلب