دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر سیدنظام الدین اشرفی زاده از دانشیاری به استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۴۸ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۲۶ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

تعداد قابل ملاحظه ای گزارشهای علمی طرح تحقیقاتی استانی

تألیف یک جلد کتاب تخصصی

تعداد بیش از ۵ Book Chapter

پذیرش مسئولیتهای متعدد

شاخص: تألیف کتاب تخصصی ناشر دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.41695.fa.html
برگشت به اصل مطلب