دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر مهدی حیدری از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موافقیت را به ایشان، اعضای محترم هیأت علمی دانشکده و کارکنان عزیز آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۲۰ مقاله در مجلات معتبر داخلی وخارجی

تعداد بیش از ۱۵ مقالات کنفرانس در مجامع معتبر داخلی وخارجی

ویرایش علمی یک جلد کتاب تخصصی

پذیرش مسئولیتهای متعدد

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.28927.fa.html
برگشت به اصل مطلب