دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکترمحمدشیخ شاب بافقی ازدانشیاری به استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای محترم هیأت علمی دانشکده و کارکنان عزیز آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۲۵مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۱۵ مقالات کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

ترجمه یک جلد کتاب تخصصی

تعداد قابل ملاحظه ای گزارشهای طرحهای تحقیقاتی ملی

پذیرش مسئولیتهای متعدد

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.28917.fa.html
برگشت به اصل مطلب