قطب علمی حمل و نقل ریلی- اخبار
سومین نسخه (Vol۳ No۱) مجله ISC قطب حمل و نقل ریلی منتشر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/21 | 
سومین نسخه (Vol۳ No۱) مجله ISC قطب حمل و نقل ریلی با عنوان International Journal of Railway Research به چاپ رسید.
برای مشاهده بیشتر می توانید به سایت http://ijrare.iust.ac.ir مراجعه نمایئد.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی حمل و نقل ریلی:
http://idea.iust.ac.ir/find-80.18923.61169.fa.html
برگشت به اصل مطلب