امور پژوهش- فراخوان
فراخوان ارسال مقاله به نشریات دانشگاه سمنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/4 | 

AWT IMAGE

دانشگاه سمنان در سال های اخیر رشد چشمگیری در خصوص اخذ اعتبار برای نشریات علمی خود از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت متبوع داشته است.در این راستا این دانشگاه تاکنون نسبت به راه اندازی سامانه نشریات به آدرس http://journals.semnan.ac.ir اقدام کرده است. از اعضای هیات علمی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران و محققین دانشگاه در صورت تمایل به ارسال مقاله می توانند به آدرس اینترنتی سایت مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.7707.41967.fa.html
برگشت به اصل مطلب