امور پژوهش- فراخوان
فراخوان صندوق توسعه ملی جهت حمایت از پایان نامه و تالیفات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/23 | 
AWT IMAGE

صندوق توسعه ملی از تحقیقات بنیادی دانشجویان و پژوهشگران در محورهای مرتبط با صندوق توسعه ملی و اولویت های پژوهشی آن در قالب پایان نامه های ارشد و رساله های دکترا و تالیفات مقالات علمی_ پژوهشی و ISI  حمایت می نماید.

AWT IMAGEآیین نامه و دستورالعمل نحوه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترا مقالات علمی و پژوهشی و ISI مرتبط با صندوق توسعه ملی
AWT IMAGEمحورهای حمایت از پایان نامه ها و مقالات مربوط به صندوق توسعه ملی
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.7707.26396.fa.html
برگشت به اصل مطلب