امور پژوهش- جشنواره و نمایشگاه
فراخوان دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEوزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به منظور ارج نهادن به تلاش های ارزشمند نوآوران و پژوهشگران جوان کشور با حداکثر سن 30 سال و با هدف شناسایی و معرفی پژوهش های نوین و برتر بنیادی، کاربردی، توسعه ای، اختراع و نوآوری با همکاری سازمان ملی جوانان دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی را در بخش دانشجویی و آزاد برگزار می نماید. ثبت نام به صورت الکترونیک بوده و از طریق پایگاه http://khwarizmi.ir قابل دسترسی می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.7705.15733.fa.html
برگشت به اصل مطلب