امور پژوهش- اخلاق پژوهشی
اخلاق پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/26 | 
 
AWT IMAGE دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی
AWT IMAGE کد اخلاق پژوهشی
AWT IMAGE دستورالعمل نحوه ترویج اخلاق پژوهشی

AWT IMAGE

منشور و موازین اخلاق پژوهشی  چاپ ۱۳۹۰

 
 
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.19148.62672.fa.html
برگشت به اصل مطلب