امور پژوهش- اخبار
سمینار علمی در دانشکده مواد ومتالورژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/5 | 
سمینار علمی دکتر امیر صادقی با عنوان " پوشش دهی فلزات گرانبها در صنعت و کاربردهای آن " در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی روز یکشنبه 98/3/05ساعت 11:30تا 12:30 برگزار می گردد. از علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://www.iust.ac.ir/find-8.17871.56617.fa.html
برگشت به اصل مطلب