امور پژوهش- اخبار
برگزاری سخنرانی در مجتمع امام خمینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/31 | 
سخنرانی پرفسور محمدرضا منفرد استاد برجسته برکلی آمریکا به " میزبانی دانشکده فناوری های نوین" در سالن همایش های امام خمینی روز یک شنبه 98/2/8 ساعت 13-11:30برگزار می گردد. از علاقمندان جهت شرکت در این سخنرانی دعوت بعمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://www.iust.ac.ir/find-8.17871.56195.fa.html
برگشت به اصل مطلب