امور پژوهش- اخبار
برگزاری سخنرانی علمی در دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/9 | 
سخنرانی علمی با موضوع" مدل سازی تاثیرات محدودیت پلاستیسیته بر مبنای گرادیان کرنش برای فلزات در مقیاس کوچک" ساعت 9 صبح روز یکشنبه 10 دی ماه 96 ، در راستای طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم(بنیاد ملی نخبگان) در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.17871.51915.fa.html
برگشت به اصل مطلب