امور پژوهش- اخبار
برگزاری سخنرانی علمی با موضوع طراحی ابرماده ها برای کاربردهای پزشکی در دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/9 | 
برگزاری سخنرانی علمی با موضوع طراحی ابرماده ها برای کاربردهای پزشکی در دانشکده مهندسی مکانیک
سخنرانی علمی با موضوع" طراحی ابرماده ها برای کاربردهای پزشکی" ساعت 13:30  روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 96 ،توسط قطب علمی "مکانیک جامدات تجربی و دینامیک" و دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.17871.51913.fa.html
برگشت به اصل مطلب