امور پژوهش- اخبار
سخنرانی علمی با موضوع"مقابله با چالش های امنیتی سیستم های نوظهور کامپیوتری" در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/21 | 

سخنرانی علمی با موضوع"مقابله با چالش های امنیتی سیستم های نوظهور کامپیوتری" در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد

جلسه سخنرانی علمی با موضوع "مقابله با چالش های امنیتی سیستم های نوظهور کامپیوتری" روز شنبه 24 تیرماه 96 در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.

این جلسه سخنرانی با همکاری دفتر فرهنگی و انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر از ساعت 10 صبح و در اتاق 113 این دانشکده برگزار خواهد شد.

سخنران این مراسم دکتر امیر رحمتی دانش آموخته علوم و مهندسی کامپیوتر از دانشگاه میشگان است که زمینه تحقیقاتی وی:" امنیت سیستم های نوظهور و سیستم های با منابع محدود مانند اینترنت اشیاء، دستگاههای پزشکی و سامانه های نهفته" متمرکز است.

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.17871.50236.fa.html
برگشت به اصل مطلب