دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های آموزشی
تماس با کارمندان دانشکده در شرایط کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/4 | 
مراجعین محترم دانشکده
 لطفا باتوجه به تعطیلی دانشکده در شرایط کرونا از طریق لینک زیر با کارمندان دانشکده در ارتباط باشید.
http://pe.iust.ac.ir/page/۱۱۳۷۷/%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸۶
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.11390.61678.fa.html
برگشت به اصل مطلب