مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- دفاعیه ها
سبحان روشنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

مرکز تحقیقات نانوپترونیکس

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد 269

    AWT IMAGE

  طراحی الگوریتم­، دیاگرام بلوکی و شبیه­سازی آشکارساز ستاره به­منظور تعیین سمت­گیری زاویه­ای مورد استفاده در حسگر ستاره

  چکیده

  در دو دهه­ی اخیر صنعت هوایی و ماهواره اهمیت چشمگیری پیدا کرده­ است. امروزه تکنولوژی­های جدید در حال تست شدن توسط سازمان­ها و دانشگاه­ها هستند. در حال حاضر روی تکنولوژی­های نوین از جمله صنعت ماهواره تحقیق می­شود که هنوز به پیشرفت نهایی خود نرسیده­اند. در این میان روش­های تعیین وضعیت، به­علت حساس بودن جهت گیری ماهواره، یکی از مهم­ترین زمینه­های پژوهش است. روند اصلی در این پروژه طراحی و شبیه­سازی نرم افزاری برای حسگر ستاره است. در این پایان­نامه تحقیقاتی در موارد میدان دید، کاتالوگ و اندازه و بعد و میل ستارگان انجام شده و سپس نرم­افزاری برای شناسایی ستارگان در تصویر و جهت­گیری ماهواره ارائه خواهد شد. همچنین برای کاهش نویز در تصاویر الگوریتمی ارائه شده است که همراه نتایج ارائه می­گردد. در این روش، نویزهای ثابت تصاویر ( FPN ) به صورت چشمگیری کاهش می­یابد. برنامه­ی ارائه شده برای حسگر ستاره قادر خواهد بود تا مثلث­های ایجاد شده از ستارگان را در تصویر شناسایی و جهت­گیری دوربین یا ماهواره را تشخیص دهد. برنامه ارائه شده توسط نرم­افزار MATLAB تهیه شده است. این برنامه در اکثر کارهای مرتبط با صنعت ماهواره توسط سازمان­های فضایی استفاده می­شود. در نهایت الگوریتم ارائه شده روی تصاویر فضایی اعمال می­شود و نتیجه­­ی الگوریتم ارائه خواهد شد. درصد خطای الگوریتم با 1000 آزمایش انجام شده بدست آمده که معادل 99.89 درصد یا یک خطا در هزار آزمایش است.

  دانشجو : سبحان روشنی

   استاد راهنما : دکتر شهرام محمدنژاد

  تاریخ دفاع: سه­شنبه 28/4/90 ساعت: 9:00

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.11219.21081.fa.html
برگشت به اصل مطلب