مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اطلاعات فارغ التحصیلان
عنوان پایان نامه مهندس روشنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE
AWT IMAGE

دانشکده مهندسی برق - گروه الکترونیک
پایان نامه کارشناسی ارشد
موضوع:
طراحی الگوریتم ، دیاگرام بلوکی و شبیه سازی آشکارساز ستاره به منظور تعیین سمت گیری زاویه ای مورد استفاده در حسگر ستاره
دانشجو:
سبحان روشنی
استاد راهنما:
دکتر محمد نژاد
تیر 89

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10902.23960.fa.html
برگشت به اصل مطلب