معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
سخنرانی تخصصی چالش های حقوقی فعالیت تجاری اعضای هیات علمی و پژوهشگران برگزار خواهد شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/17 | 
همزمان با هفته پژوهش،
سخنرانی تخصصی چالش های حقوقی فعالیت تجاری اعضای هیات علمی و پژوهشگران برگزار خواهد شد
سخنرانی تخصصی چالش های حقوقی فعالیت تجاری اعضای هیات علمی و پژوهشگران توسط دکتر یوسف قاسمی، مشاور حقوقی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالنB  نشست های امام خمینی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
جلسه مذکور از ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
ضمنا لینک برای شرکت به صورت مجازی در این سخنرانی به شرح زیر است:Meetingvc.iust.ac.ir/stc-iust

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.65663.fa.html
برگشت به اصل مطلب