معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
برگزاری جلسه شورای پژوهش در سالن کنفرانس جدید معاونت پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/19 | 
AWT IMAGE

جلسه شورای پژوهشی دانشگاه روز سه شنبه مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ برای اولین بار در محل سالن کنفرانس جدید معاونت پژوهشی واقع در طبقه دوم کتابخانه مرکزی در ساعت ۸ صبح تشکیل شد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.43333.fa.html
برگشت به اصل مطلب