معاونت پژوهش و فناوری- اخبار ورویدادها
انتصاب مدیر واحد همایش های دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/20 | 
انتصاب مدیر واحد همایش های دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر تورج محمدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، در حکمی دکتر فروغ عاملی را برای مدت دو سال به سمت مدیر واحد همایش های دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری این دانشگاه منصوب کرد.
در این حکم وظایفی همچون: تدوین ابعاد مختلف قابل بهره برداری از رویدادهای تخصصی، مذاکره با ارایه دهندگان خدمات مورد نیاز همایش ها و حصول توافق با آنها برای ارایه خدمات ویژه برای همایش های دانشگاه، تهیه بانک اطلاعاتی از عرضه کنندگان سرویس ها و خدمات مورد نیاز برگزار کنندگان همایش ها در داخل یا خارج دانشگاه، برگزاری نشست های مشورتی با دبیران همایش های در انتظار برگزاری در دانشگاه و یا توسط دانشگاهیان در بیرون دانشگاه، برنامه ریزی کوتاه، میان و بلند مدت برای برگزاری همایش های معطوف به نیازهای ملی و دارای پشتوانه داخلی در دانشگاه، برنامه ریزی برای برگزاری همایش های دارای ظرفیت حصول مرجعیت ملی یا بین المللی برای دانشگاه در یک زمینه خاص، برنامه ریزی برای اخذ سفارش برگزاری همایش های مورد تقاضای صنایع، سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور و برنامه ریزی برای همکاری با دفتر نماد(نمایشگاههای دانشگاه) برای حضور فعال دانشگاه در نمایشگاههای جانبی همایش های تخصصی داخل و خارج دانشگاه به عنوان  محورهای فعالیت پیشنهادی برای واحد همایش های دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه اعلام گردیده است.
گفتنی است، دکتر فروغ عاملی در حال حاضر استادیار گرایش پتروشیمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران است.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران برای سرکارخانم دکتر فروغ عاملی در انجام مسوولیت جدید آرزوی توفیق دارد.
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-7.2653.56087.fa.html
برگشت به اصل مطلب