معاونت پژوهش و فناوری- اخبار ورویدادها
احکام ابقا و انتصاب در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/18 | 
احکام ابقا و انتصاب در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر تورج محمدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، در حکمی دکتر حبیب اله ملاطفی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن، را به سمت مدیر دفترتوسعه تعاملات صنعتی این دانشگاه با صنعت ریلی کشور منصوب کرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران همچنین در احکام دیگری دکتر سید جواد امامی را در سمت مدیر توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه با شهرداری ها و دکتر داوودی را در سمت مدیر توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابقا نمود.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، انتصاب و ابقاء آقایان دکتر ملاطفی، دکتر امامی و دکتر داوودی را تبریک گفته و توفیقات روزافزون آنان را در مسوولیت شان آرزو دارد.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-7.2653.54233.fa.html
برگشت به اصل مطلب