مرکز کارآفرینی- اخبار
اخباردانش بنیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/24 | 

با چشم اندازی بر مراکز سه ­گانه کارآفرینی، رشد و پارکهای علم و فنآوری، ارتباط بین دانشگاه ها و صنعت(جامعه)

بعنوان بسترسازان دانشگاه های نسل سوم(کارآفرین) : ارزش­ آفرین و  ثروت ­آفرین

به همراه فن بازار محصولات و خدمات دانش بنیان

30 بهمن 1394 – مازندران/بابلسر/سالن اجتماعات و گردهمایی میزبان

برگزارکنندگان: دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران و شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال 

برای اطلاع بیشتر کلیک بفرمائید  

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find-63.5786.42817.fa.html
برگشت به اصل مطلب