مرکز کارآفرینی- اخبار
اخبار دانش بنیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/11 | 

  به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک سینا، در راستای امضای این توافقنامه، شرکت های دانش بنیان که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می شوند، می توانند از تسهیلات بانک سینا استفاده کنند .

بر اساس این گزارش، طبق توافقات به عمل آمده، بانک سینا با پذیرش عاملیت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، نسبت به افتتاح انواع حساب و اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان معرفی شده از سوی این صندوق در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام خواهد کرد .

همچنین این بانک ضمن قبول ضمانت نامه اعتباری صندوق یا موسسات دیگر کارگزار صندوق که دارای مجوز قانونی صدور ضمانت نامه از بانک مرکزی هستند، نسبت به صدور انواع ضمانت نامه های شرکت در مناقصه مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام کار و دیگر ضمانت نامه ها برای شرکت های دانش بنیان اقدام می کند .

گفتنی است شرکت ها و موسسات دانش بنیان به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بیشتر تشکیل شده اند .

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find-63.5786.42049.fa.html
برگشت به اصل مطلب