مرکز کارآفرینی- اخبار
*کارآفرینی رویایی دست یافتنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مرکز کارآفرینی برگزار می کند:

مسابقه کتابخوانی

عنوان کتاب: کارآفرینی رویایی دست یافتنی

زمان برگزاری: یکشنبه 31/2/91

ساعت 11:45 لغایت 12:45

مکان برگزاری: سالن شهید بهرامی

ثبت نام همراه با تهیه کتاب در مرکز کارآفرینی واقع در طبقه سوم ساختمان 15 خرداد، سرکار خانم تیموریان

امتحان به صورت چند گزینه ای و به 5 نفر اول جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find-63.5786.24292.fa.html
برگشت به اصل مطلب