انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
برگزاری دوره برنامه نویسی متلب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/19 | 

انجمن علمی دانشکده فیزیک با توجه به نیاز دانشجویان دانشکده‌ی فیزیک و نیز دانشجویان سایر دانشکده‌ها اقدام به برگزاری دوره آموزشی متلب نمود. این دوره طی 10 جلسه‌ی دو ساعته و با تدریس جناب آقای طباطبایی برگزار شد.

0

AWT IMAGE

0

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7844.48536.fa.html
برگشت به اصل مطلب