انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
بحث آزاد علمی دکتر اشراقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/16 | 

       این جلسات به منظور بحث آزاد علمی دانشجویی و یادگیری روش تحقیق وشکل گیری چارچوب فکری دانشجویان می باشد . در سری جلسات بحث آزاد علمی ، که با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده های ریاضی و فیزیک  برگزار می شود ، ابتدا دقایقی استاد مدعو درباره ی موضوع از پیش تعیین شده توسط دانشجویان یا موضوع موردنظر استاد صحبت می کند . و سپس دانشجویان درباره ی موضوع ارائه شده گفتگو می کنند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7844.45403.fa.html
برگشت به اصل مطلب