انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
جلسه معارفه ورودی های 91 دانشکده فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/17 | 

انجمن علمی فیزیک در روز شنبه ، پانزدهم مهر ماه اقدام به برگزاری مراسم معارفه برای ورودی های 1391 کارشناسی رشته فیزیک نمود . در این مراسم در ابتدا کلیپی از دانشکده و فعالیت های دانشکده و انجمن علمی پخش شد . سپس آقایان دکتر زمانی و اشراقی به سخنرانی دوستانه با دانشجویان جدید الورود پرداختند . در انتهای مراسم نیز پک هایی تقدیم دانشجویان گردید .

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7844.26304.fa.html
برگشت به اصل مطلب