انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
پاسخ به پرسشهای فیزیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی فیزیک برگزار نمود:

پاسخ به پرسشهای فیزیکی شما

(بپیوندید تا با هم به بحث بنشینیم) با حضور اساتید دانشکده فیزیک

دوشنبه 30 آبان 90 ساعت 13:30 الی 16:45 در اتاق 106 دانشکده فیزیک برگزار گردید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7844.22490.fa.html
برگشت به اصل مطلب