انجمن علمی دانشجویی- شیمی
نمایشگاه نانو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/16 | 

بازدید از نمایشگاه نانو در تاریخ 16/7/93 با حضور جمعی از دانشجویان دانشکده شیمی مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های مختلف و اساتید صورت گرفت. دانشجویان با دست آورد های جدید آشنا شدند.این نمایشگاه در محل دائمی نمابشگاه های تهران واقع در خیابان سئول برگزار شد. در این بازدید دکتر محبوبه ربانی عضو هیئت علمی شیمی گرایش معدنی حضور داشتند.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7843.35224.fa.html
برگشت به اصل مطلب